Bejelentkezés

Általános Szerződési Feltételek

1. Bevezetés és általános rendelkezések

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: “Általános Szerződési Feltételek”, “ÁSZF”) szabályozzák és rögzítik a Netbloom Hungary Kft. (a továbbiakban: “Üzemeltető”, “Baumap”) által üzemeltetett www.baumap.hu internetes honlapon (a továbbiakban: “Honlap”) történő szolgáltatásnyújtási folyamatot.

Üzemeltető adatai:

Cégnév: Netbloom Hungary Kft.

Székhely: 3963 Karcsa, Dózsa György u. 4.

Adószám: 28778927205

Cégjegyzékszám: 05-09-033262

Elektronikus elérhetőség:

Szerződéskötés nyelve: magyar

Számlavezető bank: K&H Bank

Bankszámla száma: 10402757-50526976-52811001

A tárhely-szolgáltatással kapcsolatos adatok:

A tárhely-szolgáltató cégneve: Viacom Informatikai Kft.

A tárhely-szolgáltató címe: 2225 Üllő Gyár u. 8.

A Baumap szolgáltatásainak (“Szolgáltatások”) célja, hogy azokat az építkezéssel, felújítással, bővítéssel vagy bármely házkörüli szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatókat (a továbbiakban: “Szolgáltatók”)  a Honlapon keresztül összekösse a szolgáltatásaikat keresőkkel (a továbbiakban: “Keresők”) az alábbiak szerint:

 • a Szolgáltatók a Baumap adatbázisába regisztrálhatnak, létrehozhatják felhasználói fiókjukat, fogadhatják az érkező ajánlatkéréseket és ajánlatot adhatnak, valamint igénybe vehetik a Baumap hírlevél szolgáltatásait,
 • a Keresők a Honlapon a Baumap adatbázisába regisztrált Szolgáltatók között kereshetnek, az általuk meghatározott feltételek mentén szűrhetik és rendezhetik a találati listát, majd az általuk kiválasztott Szolgáltatóktól ajánlatot kérhetnek,
 • a Baumap az ajánlatkéréseket a Szolgáltatók felé ajánlatadás céljából továbbítja;
 • az ajánlatkérő Keresők és a Szolgáltatók közötti tényleges szerződés létrejötte és megkötése már a feleken múlik, a szerződéskötésben Üzemeltető már nem vesz részt, a szerződésben félként nem szerepel.

A Baumap a szolgáltatásai nyújtása során független szereplő, egyetlen Szolgáltatót sem kezel kiemelten, Üzemeltető nem nyújt építőipari, bővítési, stb. (a kategóriákban felsorolt) szolgáltatásokat, tulajdonosai sem vesznek részt ilyen munkákban.

Kérjük, alaposan olvassa át jelen Általános Szerződési Feltételeket, és a Honlapon csak akkor regisztráljon, ha a jelen dokumentumban (és a Baumap Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatójában) foglaltakat megértette és tudomásul veszi, a leírtakat elfogadja, azokkal egyetért. Szolgáltatóként a regisztrációval, Keresőként az ajánlatkéréssel Ön elismeri a hivatkozott dokumentumok tartalmának megismerését, továbbá magára nézve kötelezőnek fogadja el azok rendelkezéseit.

Az ÁSZF elfogadásának módja a Szolgáltatók számára a regisztráció, illetve a szolgáltatásra való előfizetés, míg a Keresők számára az ajánlatkérés. A létrejött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, ugyanakkor azt a Baumap rendszere rögzíti.

2. A Baumap által nyújtott szolgáltatások

A Baumap az 1. pontban megjelölt tevékenységgel kapcsolatosan egyszerre nyújt szolgáltatást a Szolgáltatót kereső ügyfeleinek (Keresők) és a megbízást kereső Szolgáltatóknak azzal, hogy segít kiválasztani a regisztrált Szolgáltatók közül az adott feladatra leginkább alkalmasakat.

A Honlapon történő regisztrációval Ön elsődlegesen az Üzemeltetővel kerül jogviszonyba, adatait az Üzemeltető kezeli, a Baumap szolgáltatásait az Üzemeltető nyújtja.

 2.1. A Baumap által a Keresők részére nyújtott szolgáltatások

Az ajánlatkérési folyamat során a Keresők

 • a Baumap szűrési feltételei alapján meghatározzák azon Szolgáltatók körét, akiktől ajánlatot szeretnének kérni,
 • kitöltik a bizonyos adatokra vonatkozó kérdőívet, amely a Baumap valós idejű, előzetes díj kalkulációjához, valamint a találati lista további szűréséhez/rendezéséhez szükséges, majd
 • a találati listán szereplő Szolgáltatók közül az általuk kiválasztott Szolgáltatóktól ajánlatot kérnek.

A releváns, a Kereső által meghatározott szűrési feltételeknek megfelelő Szolgáltatók megjelennek a találati listán, ezen Szolgáltatóktól a Kereső ajánlatot kérhet. Az áttekinthető, táblázatos és térképes formában megjelenő találati összesítő a Keresők preferenciái alapján, a Keresők által minden tulajdonság mentén szűrhető, rendezhető, annak érdekében, hogy a Keresők a számukra leginkább megfelelő Szolgáltatóktól tudjanak ajánlatot kérni.

Ezzel kapcsolatosan az ajánlatkérő Keresők az ajánlatkéréssel kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk megadott adatokat Üzemeltető automatizált módon elemezze, annak alapján az általa meghatározott kritériumrendszer szerint listázza és rendezze a Szolgáltatókat, és a Kereső adatait ajánlatadás céljából ennek megfelelően továbbítása a Szolgáltatók részére.

Továbbá ajánlatkérő Keresők az ajánlatkérés elküldésével elfogadják, hogy a Baumap az ajánlatkérés határidejét követően 1 hónappal e-mail útján visszajelzést kér tőlük azzal kapcsolatban, hogy létrejött-e szerződés valamelyik kiválasztott Szolgáltatóval, és amennyiben igen, az ajánlatkérés határidejétől számított 3 hónappal később felkéri őket ezen Szolgáltató értékelésére.

Az Üzemeltető a Keresőktől a nyújtott szolgáltatásokért nem kér díjazást, részükre a szolgáltatás ingyenes, beleértve az ajánlatkérést is, függetlenül az ajánlatkérések számától, illetve tekintet nélkül arra, hogy a közreműködésével létrejött kapcsolatfelvétel végül szerződéskötéshez vezet-e.

2.2. A Baumap által a Szolgáltatók részére nyújtott szolgáltatások

Ön, mint Szolgáltató, a Baumap adatbázisában kereső felhasználók számára ajánlhatja fel szolgáltatásait. A megfelelő partner kiválasztását a Keresők részéről több lépcsős kérdéslista segíti, amely megfelelő kitöltés esetén Önhöz (is, és a hasonló szolgáltatást nyújtó más Szolgáltatókhoz is) irányítja a szolgáltatást keresőket.

A Baumap által nyújtott szolgáltatások az egyes előfizetői csomagok esetén az alábbiak:

Standard:

 • Regisztráció az adatbázisba
 • Bejövő ajánlatkérések
 • Értékelések
 • Kommunikációs és értékesítési javaslatok
 • Térképes adatlap (bemutatkozás, galéria, videó, elérhetőségek, ajánlatadásra vállalt napok)
 • Baumap partner logo felhasználása saját kommunikációs felületükön

Regisztráció az adatbázisba

Önnek, mint Szolgáltatónak az adatbázisba bekerüléshez regisztrálnia szükséges. A regisztráció során ki kell töltenie a regisztrációs adatlapot, ahol

 • egyrészt az Ön szolgáltatásaival kapcsolatban minden olyan információra rákérdezünk, amely a Keresők részéről döntési kritérium lehet,
 • másrészt Ön meghatározhatja a kívánt potenciális ügyfélkört is bizonyos szempontok mentén.

Ön, mint Szolgáltató köteles a regisztráció és felhasználói fiók létrehozása során adatait a valóságnak megfelelően megadni. Ellenkező esetben a Baumap kitilthatja az adott Szolgáltatót és regisztrációját (felhasználói fiókját) törölheti. A valótlan vagy nem pontos adatok feltöltéséből származó bármilyen közvetett vagy közvelten, jogi és anyagi következmény a Szolgáltatót terheli.

A regisztrációt követően rögzítjük az Ön felhasználói fiókját, amelyet a Keresők keresési feltételeivel hasonlítunk össze. Amennyiben az összehasonlítás során egyezést találunk, vagyis a felhasználói fiókjában megadott adatai megfelelnek az adott Kereső keresési feltételeinek, akkor az Ön adatait a Kereső találati listáján megjelenítjük.

Regisztrációjával és felhasználói fiókjának feltöltésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatóban rögzítettek szerint kezeljük, és ennek keretében azt továbbítsuk a rendszerünkön keresztül a szolgáltatásokat kereső felhasználóinknak.

Bejövő ajánlatkérések, ajánlatadás

Amennyiben az Ön, mint Szolgáltató felhasználói fiókjában megadott adatai megfelelnek egy Kereső keresési feltételeinek, az Ön adatait megjelenítjük a találati összesítőben. Ezt követően az áttekinthető, táblázatos formában megjelenő, a Kereső által szűrhető és rendezhető listából a Kereső kiválasztja azon Szolgáltató(ka)t, aki(k)től ajánlatot kér. A Kereső által kiválasztott Szolgáltató(k) e-mail útján értesül(nek) az ajánlatkérésről.

Ezt követően Ön dönti el az ajánlatkérésben szereplő adatok alapján, hogy kíván-e ajánlatot adni.

Ügyfélértékelések

Mivel hiszünk abban, hogy a korábbi ügyfélértékelések, illetve ajánlások jelentik a Keresők számára a bizalom alapját, a Baumap rendszerének kardinális elemét képezi, hogy a Szolgáltatók munkáját a megadott értékelési kritériumok alapján a megbízók minősítsék. Az ajánlatkérő Keresők e-mail útján történő megkeresése, és az érintett Szolgáltató értékelésére való felkérés automatizáltan történik.

Az értékelések segítenek abban, hogy a Baumap hatékonyabban tudja nyújtani szolgáltatását és az adott feladatra a legmegfelelőbb Szolgáltatókat ajánlja a Keresőknek.

Annak érdekében, hogy a Keresők minél több, megbízható értékelés alapján tudják kiválasztani az egyes Szolgáltatókat ajánlatkérésre, a Baumap az egyes Szolgáltatókról korábban, más webhelyeken hagyott értékeléseket is minél teljeskörűbben igyekszik bemutatni.

A regisztrációval Ön kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja az értékelési rendszert, továbbá elfogadja, hogy adott esetben olyan értékelések is megjelenhetnek az oldalon, amelyek az Ön által nyújtott szolgáltatást kedvezőtlen színben tüntetik fel. A regisztrációval továbbá megbízza Üzemeltetőt, hogy a Honlapon bemutassa a korábban az Ön vállalkozásáról, szolgáltatásairól szóló, más honlapokon megtalálható ügyfélértékeléseket.

Kedvezőtlen értékelés esetén Üzemeltető felveszi a kapcsolatot az érintett Szolgáltatóval egyeztetés céljából, ugyanakkor Üzemeltető fenntartja a jogot ezen értékelések megjelenítésére a Honlapon. Minden értékelés kizárólag az Üzemeltető jóváhagyásával kerülhet ki a Honlapra.

Térképes adatlap

A regisztrációval Ön, mint Szolgáltató kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a Baumap honlap adatlapra vonatkozó szabályzatát és biztosítja a:

 • A bemutatkozó szöveget, amely legalább 150 szóból (vagy 1000 szóköz nélküli karakterből) áll.
 • A galériához minimum 4, legfeljebb 8 db HD felbontású (1280×720) képet és 1 db videót.
 • Elérhetőségként telefonszámot, e-mail címet, honlap címet.
 • A vállalkozása adatai.
 • A vállalkozás logoját.
 • Az ajánlatadásra vállalt munkanapok közlését.

A regisztrációval Ön, mint Szolgáltató kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a Baumap az átadott képeket, logot felhasználhatja és átalakíthatja.

Baumap partner logo

A Baumap biztosítja a Szolgáltatók részére az arculati elemek (logo, név) elhelyezését a saját honlapukon ‘Baumap partner’ megjelöléssel.

3. Az előfizetéses szolgáltatás megrendelése

A Baumap szolgáltatásait az alábbiak szerint veheti igénybe.

3.1 Megrendelés és fizetés

A regisztrációra a baumap.hu oldalon a Regisztráció menüpontban van lehetőség. Az előfizetés, vagyis a szolgáltatás megrendelésének folyamata a Használati Útmutatóban leírtak szerint történik, amely a www.baumap.hu honlapon megtalálható. A folyamat végén a Szolgáltató kiválasztja a fizetési módot, mely lehet banki átutalás vagy bankkártyás fizetés, majd végrehajtja a fizetést.

Az előfizetéssel a Szolgáltató egyben nyilatkozik jelen Általános Szerződési Feltételek, valamint az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató elfogadásáról is. Az előfizetési csomag változtatási igényét a Szolgáltató az Üzemeltetőnek küldött e-mailben jelezheti.

3.2 Szolgáltatás aktiválás

Az előfizetés Üzemteltető általi aktiválása a megrendelő Szolgáltató sikeres pénzügyi teljesítésének visszaigazolása, illetve az adatlap kritémriumainek, elvárásainak teljesítése.

Amennyiben a Szolgáltató a bankkártyás fizetési módot választotta, a fizetést követően a bank által küldött sikeres terhelést igazoló értesítés utáni 72 órán belül az Üzemeltető aktiválja a szolgáltatást.

Amennyiben Szolgáltató az átutalásos fizetési módot vagy a bankkártyás fizetési módot választotta, a szolgáltatások aktiválása akkor történik meg, amikor az Üzemeltető a jóváírás tényét saját számláján igazolva látja. Ezt követően 72 órán belül az Üzemeltető aktiválja a szolgáltatást.

Az aktiválásról (vagyis a fizetés visszaigazolásáról) a Szolgáltató e-mail üzenetben értesítést kap.

3.3. Elállás a szolgáltatástól

Megrendelésétől a Szolgáltató a fizetés elvégzéséig indokolás nélkül elállhat. A fizetés elvégzésével, egyúttal a szolgáltatáscsomag aktiválásával azonban a Szolgáltató megkezdi a Baumap szolgáltatásának igénybevételét, melyre tekintettel elállásra nincs lehetőség. A szerződés a regisztráció törlésével azonban bármikor megszüntethető. A regisztráció törlése az Üzemeltetőnek az kapcsolat@baumap.hu címre küldött e-mail üzenetben kezdeményezhető. A regisztráció törléséről az Üzemeltető tájékoztató e-mailt küld. A regisztrációt követő 8 napon belüli felmondás esetén Üzemeltető visszatéríti az esetlegesen befizetett szolgáltatási díj teljes összegét a Szolgáltatónak.

4. A szolgáltatáscsomagok érvényessége, számlázás

A megrendelt számlacsomagok az aktiválás időpontjától érvényesek. Az előfizetési csomag addig érvényes, amíg lehetőséget biztosít az adatlap megjelenésére és ajánlat adására.

Az érvényesség a felhasználói fiók törlésekor automatikusan megszűnik. A megjelenés és az ajánlatadás lehetőségének biztosítására tekintettel a Szolgáltató nem jogosult az előfizetési díjat visszakövetelni a Honlap Üzemeltetőjétől arra hivatkozva, hogy nem elégedett a Baumap szolgáltatásával, vagy hogy nem használta a szolgáltatásokat az előfizetési csomag érvényességi ideje alatt.

Üzemeltető minden tőle telhetőt elkövet a Honlap és a Honlapon igénybe vehető Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban az internet természetéből adódóan nem tudja garantálni annak folyamatos működését és a Szolgáltatások folyamatosságát.

Üzemeltető nem vállal felelősséget az olyan közvetlen vagy közvetett károkért, amelyeket Üzemeltetőtől független technikai leállás, szünet, vagy harmadik személyek által elhelyezett romboló alkalmazások vagy programok okoznak.

Üzemeltető minden lehetséges intézkedést megtesz a Honlap biztonságosságának és megbízhatóságának érdekében, azonban ennek ellenére is előállhatnak technikai hibák, ennek lehetőségének tudomásulvételét a Honlap felhasználói részéről Üzemeltető vélelmezi.

Üzemeltető jogosult bármikor korlátozni, vagy ideiglenesen szüneteltetni a Honlap elérhetőségét és a szolgáltatás nyújtását, ha ez a Honlap biztonsága, karbantartása vagy a megfelelő működése érdekében szükséges.

A szolgáltatásokat megrendelő és a pénzügyi teljesítésről gondoskodó Szolgáltatók részére Üzemeltető utólag, a fizetést követően elektronikus számlát állít ki. A kiállított számla hiteles, a NAV által előírt formátumban kerül kibocsátásra. A Szolgáltató megrendelésével hozzájárul ahhoz, hogy számára az Üzemeltető elektronikus számlát (e-számlát) küldjön, és vállalja annak befogadását. Az elektronikus számlát Üzemeltető e-mailben küldi meg a Szolgáltatónak a számla kiállításától számított 3 munkanapon belül. Az elektronikus számla megőrzéséről a kiállító fél és a befogadó fél is gondoskodik.

Üzemeltető fenntartja magának a jogot a számlák hagyományos postai úton történő továbbítására is, ebben az esetben a számla kiállításától számított 15 napon belül kerül a számla postázásra a számlázási címre.

5. Panaszkezelés, jogvita

Ön a Baumao szolgáltatásaival, vagy a Honlappal kapcsolatos panaszát elektronikus levél útján (kapcsolat@baumap.hu) küldheti el az Üzemeltető felé.

Az Üzemeltető a beérkezéstől számított 10 napon belül, de lehetőség szerint késedelem nélkül, azonnal kivizsgálja és megválaszolja a panaszt.

A jelen Megállapodással vagy a Baumap szolgáltatásaival kapcsolatos bárminemű jogvitát a felek békés úton próbálnak meg rendezni. Ennek sikertelensége esetére az Üzemeltető székhelye és a pertárgy értéke szerint illetékes magyar rendes bíróság kizárólagosan jogosult eljárni.

6. Az Általános Szerződési Feltételek módosítása

Üzemeltető bármikor jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket módosítani. A módosított rendelkezések a közzétételkor lépnek hatályba, erről Üzemeltető a Honlap kezdőoldalán tájékoztatni köteles a Szolgáltatókat és Keresőket.

Aktív előfizetés esetén a módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a legközelebbi szolgáltatás-megrendelés alkalmával válnak hatályossá – azaz éves előfizetés esetén a következő éves előfizetési díj teljesítésével, kivéve ha a módosításra jogszabályváltozás miatt került sor.

Aktuális verzió közzétéve: 2021. január 02.